Nye vedtekter for ABC-bakken barnehage fra mai 2017

Endret i styremøte MAI 2017

Endringen gjelder bestemmelsen om innbetaling av andelskapital, som opphører. Ved tildeling av plass ved barnehagen blir en automatosk med i Samvirket/andelslaget.

Se link for nye vedtekter:

Nye vedtekter for Samvirkeforetak april 2017