Nyhetsarkiv

 • Hovedopptak til barnehagene 2021

  Her er informasjon om søknad til barnehageplass for driftsåret 2021 - 2022.
  Søknadsfrist er 01.03.2021.

 • Barnehageåret 2021 - 2022

  ABC-bkkken barnehage har ledige plasser for barn 0 - 2 år og 3 - 5år fra nytt driftsår august 2021.

 • Glad-nyhet

  ABC-Bakken barnehage vil ikke ha sommerstengt barnehage i 2021.

 • Påminning om Regler for oppsigelse

  Vi vil minne om våre regler for oppsigelse av barnehageplassen.
  Siste frist for oppsigelse er 1. april, med sluttdato 01.05. ( siste barnehagedag blir da 30.04.).
  Oppsigelser etter 01.04., faktureres til driftsårets slutt, 11.08., siden siste inntak av nye barn før nytt driftsår er 01.05.

 • Nye vedtekter for ABC-bakken barnehage fra mai 2017

  Endret i styremøte MAI 2017

 • Telefonnummer til avdelingene

  Det er enklere å ringe direkte til avdelingene hvis du skal gi beskjeder.

 • Vennskap

  Takk til alle foreldre/foresatte som møtte opp torsdag 03. september 2015 for å markere starten på vårt "Vennskaps"-tema i barnehagen.