Hovedopptak til barnehagene 2021

Her er informasjon om søknad til barnehageplass for driftsåret 2021 - 2022. Søknadsfrist er 01.03.2021.