Barnehageåret 2021 - 2022

ABC-bkkken barnehage har ledige plasser for barn 0 - 2 år og 3 - 5år fra nytt driftsår august 2021.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 01.03.2021.

Det søkes om barnehageplass på felles søknadsskjema via Kristiansund kommune sin hjemmeside.