Glad-nyhet

ABC-Bakken barnehage vil ikke ha sommerstengt barnehage i 2021.

Styret i barnehagen bestemte i møte 03.11.2020  at vi ikke skal stenge barnehagen i 2 uker sommeren 2021.

Selv om Kristiansund kommune har holdt sine barnehager stengt i 2 uker om sommeren fra 2019 som et sparetiltak, velger vi å fortsette med at det er foreldrene selv som skal bestemme over sin ferie :-)

Kostnadene med dette er mindre enn konsekvensen av dette med tanke på søkere til barnehagen.