Slik søker du om barnehageplass

For å søke plass ved ABC-bakken barnehage, må du fylle ut søknadsskjema om barnehageplass. Dette finner du på hjemmeiden til Kristiansund kommune; www.kristiansund.no Søknadsskjemaet er felles for alle barnehagene i Kristiansund kommune.

Ved ABC-bakken barnehage er alle barnehage-plassene andelsplasser.
Dette vil si at du må betale inn kr. 3.000 (for tiden) før oppstart av tildelt barnehageplass. Du vil da være en av andelseierne av barnehagen.