Flere barn får rett til barnehageplass høsten 2017

Fra høsten 2017 vil barn som fyller ett år i november, ha lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Viser til link under, det endringer om rett til barnehageplass er bekrevet.

Flere barn får rett til barnehageplass høsten 2017

 

Vil også gjøre oppmerksom på at dere som er andelseiere og har barn som er født etter november, kan søke om plass. Dere må da betale fra august, men er sikret plass når dere trenger det ( desember, januar m.m.)

Ta kontakt med Sølvi hvis dere lurer på noe angående andelsplass.