Ordninger med redusert foreldrebetaling i barenhager

For å få vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage, må man søke kommunen og dokumentere husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Søknadsfrist for driftsåret 2016 - 2017 er 31.august 2016.

Se orientering fra kommuene på vedlagte fil:

ORDNINGER MED REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE