Plan for Åpningsdager, ferie og fridager for ABC-Bakken barnehage 2016 /2017.

Vedlagt følger plan for åpningsdager, ferie og fridager for driftsåret 2016 - 2017.