Nye vedtekter for ABC-bakken barnehage

Endret i styremøte 24.02.2015

Endringen gjelder bestemmelsen om søskenmoderasjon, som nå skal være oppført i Vedteketene og ikke bare i betalingsregulativet for barnehagen.

Se link for nye vedtekter:

Nye vedtekter 24.02.2015